GGmedi+ chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối độc quyền tế bào gốc Elravie tại Việt Nam

Khi nhấn chọn phương thức thanh toán này, quý khách vui lòng xem thông tin tài khoản ngân hàng bên dưới vài thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Ví dụ vị trí tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch tại ngân hàng.